Scholingsaanbod Zorggroep BeRoEmD

 

1 juli

Werkgroep DM

12.30 - 14.00     digitaal      leden Werkgroep

14 juli

Lunchbijeenkomst Ouderenzorg 

12.30 - 14.00     digitaal       POH's

22 juli

Nascholing nieuwe standaard NHG Hartfalen

18.00 - 19.00     digitaal       Huisartsen en POH's

14 september

Symposium Anderhalfeerstelijnszorg

initiator en organisator Ad Schreurs samen met BeRoEmD / verdere details volgen later 

18.00 - 21.30    Auditorium JBZ, Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ 's-Hertogenbosch         Huisartsen 

PROGRAMMA:

18.00 - 18.30 Ontvangst met broodjes en een kop soep en inleiding door voorzitter Ad Schreurs, longarts, expert arts BeRoEmD

18.45 - 19.15 NHG standaard Astma/GINA o.a. reversbiliteitscriteria, stand van zaken Formularium door Marielle Broeders en Regien Kievits

19.15  - 19.45 COPD monitoring/e health o.a. NHG standaard, nieuwe flow charts door Niels v.d. Sloot en Marco van Geffen

19.45  - 20.15 Covid nazorgprogramma en vaccinaties. Verwijzingen: wie wel en wie niet en waarnaartoe. Actualiteit m.b.t. het najaar 2021 door Rein van Rijswiijk en Thomas Macken

20.15  - 20.30 Pauze

20.30  - 21.00 1,5 lijnszorg, Transmurale afspraken, Diagnostisch consult astma, meekijkconsult door Ad Schreurs

21.00  - 21.30 Afsluiting gevolgd door borrel

15 september

Opfrisavond Spirometrie

18.00 - 20.30  Fleurie (onder voorbehoud)       Huisartsen en POH's 

22 september

Werkgroep Astma COPD

17.00 - 18.30     digitaal      leden Werkgroep

27 september 

Werkgroep Ouderenzorg 

12.00 - 13.00    digitaal        leden werkgroep 

28 september

Workshop Ouderenzorg 

"vergoeding/financiering"

18.00 - 20.00        digitaal       Huisartsen en POH's

oktober 

datum nader te bepalen 

Lunchbijeenkomst Ouderenzorg

12.30 - 14.00       digitaal       POH's 

oktober    

datum nader te bepalen

Nascholing Astma COPD

nader te bepalen        digitaal       Huisartsen en POH's

13 oktober 

SPIRTAC deel 1

SPIRTAC staat voor Spirometrie in relatie tot Astma en COPD en is vergelijkbaar met de Caspir cursus

18.00 - 20.30    Fleurie (onder voorbehoud)      Huisartsen en POH's 

november   

datum nader te bepalen

Werkgroep Ouderenzorg 

nader te bepalen      digitaal        leden werkgroep

 3 november en 22 januari 2022

Symposium Casemanagement bij Dementie 

13.00 - 19.00  nader te bepalen    Huisartsen en POH's

 

Overige regionale scholing: 

https://www.wdh-dam.nl/storage/wdhdam_nl/ia-nascholingagenda-2020-versie17.pdf

Voor het meest complete overzicht van overige scholingen en relevante regionale ontwikkelingen verwijzen we naar de JBZ werkafspraken-app.