BBL DA Opleiding

De kogel is door de kerk: in april 2021 gaat de opleiding BBL DA (Beroeps Begeleidende Leerweg Dokter Assistente) van start bij het ROC Tilburg.
Het betreft een 2-jarig traject, met name gericht op zij-instromers. E.e.a. wordt momenteel volop voorbereid en uitgewerkt, maar bij een minimum van 10 studenten gaat de opleiding daadwerkelijk van start.
In de regio Midden-Brabant zijn ze volop bezig huisartsenpraktijken te enthousiasmeren een BBL-er in te zetten. PrimaCura (voorheen RCH en HAP) denkt deze 10 benodigde plekken te zullen vinden, maar het is zeker mogelijk ook kandidaten vanuit andere regio’s aan te melden. Indien er vanuit onze regio interesse is voor deelname, dan kan men contact opnemen met   Francé Vermeer van het ROC Tilburg (fvermeer@roctilburg.nl).

 

Scholingsaanbod Zorggroep BeRoEmD

 

20 april

Webinar Back to Basic

19.30 - 20.30      digitaal       Huisartsen, Hidha, waarnemer, Praktijkmanager en POH's

29 april 

Nascholing Astma

 verzorgd door Ad Schreurs en Jan Willem van den Bos 

18.00 - 20.00       digitaal       Huisartsen en POH's

20 mei

Lunchbijeenkomst Ouderenzorg

12.30 - 14.00     digitaal       POH's

25 mei

Lunchbijeenkomst CVRM

12.30 - 14.00       digitaal       POH's

27 mei

Nascholing Ouderenzorg 

 (workshop) onderwerp "MDO"

18.00 - 20.00       digitaal      POH's

7 juni 

 

Werkgroep Ouderenzorg 

nader te bepalen      digitaal       leden werkgroep 

16 juni

Lunchbijeenkomst DM

12.30 - 14.00      digitaal       POH's

8 en 17 juni 

keuze datum 

Scholing DM & PG

 "NAFLD", verzorgd door Kaderartsen Pauline Heijstee en Emma van Overbeeke en MDL artsen Henk-Marijn de Jonge en Koen van Hee

nader te bepalen      digitaal       Huisartsen en POH's

juni

datum nader te bepalen

Lunchbijeenkomst Ouderenzorg 

12.30 - 14.00     digitaal       POH's

22 juli

Nascholing nieuwe standaard NHG Hartfalen

18.00 - 20.00     digitaal       Huisartsen enPOH's

14 september

Symposium Anderhalfeerstelijnszorg

initiator en organisator Ad Schreurs samen met BeRoEmD / verdere details volgen later 

nader te bepalen      auditorium JBZ         Huisartsen 

28 september

Nascholing Ouderenzorg 

(workshop) "vergoeding/financiering"

18.00 - 20.00        digitaal         Huisartsen en POH's

september

datum nader te bepalen

Werkgroep Ouderenzorg 

nader te bepalen       digitaal        leden werkgroep 

oktober 

datum nader te bepalen 

Lunchbijeenkomst Ouderenzorg

12.30 - 14.00       digitaal       POH's 

oktober    

datum nader te bepalen

Nascholing Astma COPD

nader te bepalen        digitaal       Huisartsen en POH's

november   

datum nader te bepalen

Werkgroep Ouderenzorg 

nader te bepalen      digitaal        leden werkgroep 

 

Overige regionale scholing: 

https://www.wdh-dam.nl/storage/wdhdam_nl/ia-nascholingagenda-2020-versie17.pdf

Voor het meest complete overzicht van overige scholingen en relevante regionale ontwikkelingen verwijzen we naar de JBZ werkafspraken-app.