Deel uw klacht of compliment met ons

Zorggroep Beroemd is altijd gericht op verbetering in alle opzichten. Uw opmerkingen, suggesties en klachten helpen ons kritisch te kijken naar onze dienstverlening en werkwijzen, ook in relatie tot de organisaties met wie we samenwerken.

Heeft u een klacht over huisartsenzorg?

Probeer eerst samen met uw huisarts het probleem op te lossen. Indien u niet tevreden bent over bijvoorbeeld de behandeling door uw huisarts, diëtist of andere betrokken zorgverlener en heeft u een klacht dan kunt u dat het beste op dat moment direct bespreken. De kans is groot dat u er samen uitkomt.

Voor u als patiënten en voor Zorggroep BeRoEmD en zijn medewerkers is het belangrijk dat er een duidelijke en goedwerkende klachtenprocedure beschikbaar is. Daarnaast zijn volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) zorgverleners verplicht een interne klachtenregeling te hebben en moeten ze patiënten kunnen doorverwijzen naar een klachtenfunctionaris én zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. Door de samenwerking met Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) voldoet Zorggroep Beroemd aan deze wettelijke vereisten.

Dus komt u er samen niet uit en wenst u bemiddeling of een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht, dan kunt u uw klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).  Deze stichting faciliteert onafhankelijke klachtenfunctionarissen die uw klacht kunnen bemiddelen. Daarnaast zijn de Geschilleninstanties Huisartsenzorg en Openbare Apotheken van SKGE erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Medewerkers van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg;

  • bespreken samen met u de klacht en geeft u informatie en advies;
  • bespreken hoe de klacht voor u het beste kan worden behandeld;
  • kunnen bemiddelen tussen u en degene over wie u ontevreden bent;
  • kunnen u informeren over verdere klachtbehandelingsmogelijkheden indien de bemiddeling niet naar tevredenheid is verlopen.

In veel gevallen lukt het om een klacht door bemiddeling op te lossen.

Bent u niet tevreden over wat u samen met de klachtenfunctionaris heeft bereikt? Dan kunt u uw klacht indienen bij de geschilleninstantie. Uw klacht wordt dan een geschil. Ook daarvoor kunt u bij SKGE terecht.

De Zorggroep bewaakt de procedure en informeert de betrokken zorgverleners. Uiteraard zal de Zorggroep ook zelf informatie verschaffen voor zover mogelijk en van belang.

Voor meer informatie en de contactgegevens van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg  verwijzen we u graag naar: link folder.

Op www.skge.nl. vindt u uitleg en filmpjes die u verder kunnen helpen.

Een klacht kan ook bij de Zorggroep worden ingediend. Dat kan alleen als het onderwerpen betreffen die te maken hebben met de ketenzorg, ofwel zorg die via de zorggroep worden georganiseerd. Dat betreft diabetes, ASTMA, COPD, CVRM. U doet dit via het Contactformulier op deze website: link naar contactformulier BeRoEmD.