Over Zorggroep BeRoEmD

Het aantal patiënten met chronische zorg zoals Diabetes, Astma, COPD, Hart- en Vaatziekten(CVRM) en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. 

Wat is een zorgprogramma?

Dit is de naam voor alle behandelingen en begeleiding die de huisartsen met diverse andere zorgverleners leveren rond één chronische ziekte. Diabetes bijvoorbeeld. De betrokken zorgverleners maken onderling afspraken over de zorg die zij in het zorgprogramma leveren. De huisarts bewaakt dit en heeft de regie. Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars staan achter deze vorm van zorgverlening.

Een groep zorgverleners die een zorgprogramma levert, noemen we een zorggroep. In heel Nederland zijn al meer dan honderd zorggroepen actief.

Diabetes, CVRM, Astma en COPD

Inmiddels heeft Zorggroep BeRoEmD voor vier chronische ziekten een zorgprogramma gemaakt: Diabetes, Cardiovasculair Risico Management (CVRM; het beïnvloeden van risicofactoren voor hart- en vaatziekten), Astma en COPD. Alle huisartsen binnen Zorggroep BeRoEmD verlenen de zorg aan hun patiënten met Diabetes, CVRM, Astma of COPD volgens een vast programma en een uniforme behandelmethode.

Dat geldt ook voor de andere zorgverleners die een rol hebben in één van de zorgprogramma's, zoals bijvoorbeeld diëtisten, specialisten in het ziekenhuis, pedicures en podotherapeuten. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u, als dit nodig is, hier naar doorverwijzen.

Concreet betekent dit voor u het volgende

 • Uw BeRoEmD huisarts heeft een praktijkondersteuner (POH) in dienst die uw gezondheid met betrekking tot uw chronische ziekte geregeld controleert.
 • Uw BeRoEmD huisarts en praktijkondersteuner verlenen zorg aan u volgens gezamenlijke en door de zorggroep goedgekeurde richtlijnen. 
 • Uw BeRoEmD huisarts en praktijkondersteuner volgen regelematig en samen door BeRoEmD aangeboden scholingen. 
 • Uw BeRoEmD huisarts en praktijkondersteuner werken samen en verwijzen naar andere zorgprofessionals die aangesloten zijn bij de keten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diëtisten, podotherapeuten en pedicures. 
 • De zorg die aan u wordt geleverd, wordt geregistreerd in een Huisartsen Informatie Systeem(HIS) en in VIPLive (een overkoepelend systeem). Alle aangesloten zorgprofessionals werken met VIPLive, maar de patiënten-informatie die een zorgverlener kan inzien, is afgestemd op de zorg die hij of zij levert. Zo kan de huisartsenpraktijk alle gegevens inzien en ziet bijvoorbeeld de pedicure enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de voetzorg.
 • De zorg die aan u wordt geleverd binnen deze keten, wordt vergoed door de zorgverzekeraar en valt niet onder het eigen risico. 

Organisatiestructuur

Zorggroep BeRoEmD is een regionaal samenwerkingsverband van huisartsen. De huisartsen hebben afspraken gemaakt om samen de chronische zorg voor hun patiënten dicht bij huis te kunnen blijven leveren. Hiervoor worden ook afspraken gemaakt met andere zorgverleners in de eerste en tweede lijn over bijvoorbeeld Diabeteszorg, CVRM, Astma en COPD zorg.

Raad van Commissarissen 

Bij de besluitvorming wordt de Raad van Bestuur bijgestaan en geadviseerd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is verantwoording schuldig aan de Raad van Commissarissen over de wijze waarop taken en bevoegdheden worden uitgeoefend. 

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

 • Rita van de Wouw-Strijbosch
 • Peter de Kubber.

Leden en bestuur

Het bestuur van Zorggroep BeRoEmD wordt momenteel gevormd door het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Zorggroep BeRoEmD en de directie van de zorggroep, bestaande uit:

 

STAK-bestuur Zorggroep BeRoEmD

 • Voorzitter,  Paul Jorna, huisarts te Rosmalen
 • Secretaris,  Diederik Bolhuis, apotheker te Rosmalen;
 • Lid Bestuur,  Marcel Rombeek, huisarts te Rosmalen.

 

Zorggroep BeRoEmD 

 • Algemeen Directeur,  René van Riel;
 • Medisch directeur,  Han Ferree, huisarts te Berlicum;
 • Beleidsadviseur,  Theo Bisschops;
 • Kwaliteits- en Projectmanager,  Diedelinde van Riel;
 • Expertsartsen,  Pauline Heijstee (Diabetes) en Eric Lambermon (CVRM) ;
 • Managementassistente,  
 • Controller, Hellen Heeren.